การเซฟรูปออกมากจาก Photoshop แบบรวดเดียว

เคยเบื่อกับการต้องเซฟรูปเยอะๆออกมาจาก Photoshop หรือไม่ เช่น อาจจะต้องเซฟเลย์เอ้าท์ที่มีดีไซน์เยอะมาตัด HTML/CSS บ้าง หรือ เซฟรูปที่เป็นข้อมูลออกมาใช้บ้าง ถ้าน้อยๆก็คงไม่บ่นอะไร แตุ่ถ้าเยอะๆหรืองานเร่งๆก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยเหมือนกัน

ใน Photoshop มีฟังก์ชั่นเซฟจากแต่ละเลเยอร์ออกมาไฟล์ในทีเดียวเลย โดยชื่อไฟล์ก็ตั้งตามชื่อเลเยอร์ของเรานั่นแหล่ะ โดยไปที่ File > Scripts > Export Layers to Files...

กลับไป